2021-02-22 Ångslupen Disa säljes

Nitat stålskrov galvat L 7,5 m , B 1,95, Dj 0,6 m. Byggt 1914 vid Galärvarvet Sth. Namn Tjalve.

Ånginstallation åter 1992 genom Bernth Larssons försorg. Stående tubpanna, oljeeldad.

Compoundångmaskin 78 + 138 x 120 mm. Maskinen från Sjökarteverkets ångslup nr 6 ca 1896.

Kort maskin med slidskåpen på sidan. Inredd med salong och har övernattningsmöjligheter. Kapell i aktern som behöver ersättas. Bra maskinellt skick.

Mycket dokumentation finns.

För visning kontakta helene@hummerhielm.se, 072-201 00 05 eller Johan 0733-428 029. Finns vid Vindö byggvaror, Vindö landsväg 45 i Djurhamn.

Principskiss över Disas maskin
Maskinen